Her forsøger vi, at samle den bedste viden tilgængelig om ergonomisk korrekt arbejde ved computeren både til gaming & omstilling.

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer i kontorer og administrative virksomheder. Vejledningen beskriver skærmarbejdspladsens arbejdsmiljøforhold og giver råd om, hvordan man skaber variation i arbejdet. Vejledningen giver desuden gode råd om indkøb af nye møbler og andet udstyr til kontorer, så fejlinvesteringer undgås, og skærmarbejdspladsen bliver indrettet fornuftigt. Sidst i vejledningen findes en tjekliste, som sammen med vejledningen kan bruges ved gennemførelse af Arbejdspladsvurdering (APV).

Retningslinjerne i vejledningen gælder skærmarbejde, som har et omfang af 2 timer eller mere dagligt. Ved denne type arbejde gælder særlige bestemmelser for arbejdets tilrettelæggelse, undersøgelse af de ansattes øjne og syn, samt indretning af skærmarbejdspladsen.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

Uddrag fra vejledningen:

Tastatur

For at variere arbejdsstillinger og -bevægelser er det en god idé engang imellem at ændre tastaturets indstillinger og placering på bordet. Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet, så du kan hvile hænder og arme på bordpladen. Placér dog ikke tastaturet for langt inde på bordet, så du kommer til at sidde i en akavet og fastlåst stilling.

Sådan sidder du godt ved tastaturet:
  • Lad dine overarme hænge ned langs kroppen
  • Lad dine skuldre være afslappet
  • Placer tastaturet et stykke inde på bordet, så du har mulighed for at hvile underarmene på bordpladen

Tastaturet skal være adskilt fra skærmen og kunne stilles skråt, så du kan anbringe det i den position, der passer dig bedst – og variere positionen. Tastaturet skal have en mat overflade for at undgå reflekser. En håndrodsstøtte kan være med til at mindske “håndledsknæk” og højden på fingerløftene. Skal håndrodsstøtten virke efter hensigten, skal den anvendes til at støtte håndroden og ikke håndleddet. Ligger håndrodsstøtten under håndleddet, kan der opstå gener som følge af tryk på nerver og kar.

Der findes tastaturer med forskellige udformninger, men uanset hvilket tastatur du har, er det vigtigt, at du følger nedenstående råd. Bruger du tal-delen til højre på tastaturet meget, kan man få tastaturer, hvor denne del er for sig selv. På den måde kan du flytte tal-tasterne, og det bliver lettere at variere dine arbejdsstillinger.

Sådan arbejder du godt med tastaturet:
  • Varier tastaturets indstillinger og placering
  • Sørg for at have en fornuftig håndstilling, som ikke er fastlåst
  • Undgå at bøje/”knække” for meget i håndleddet – “knæk” bremser blodtilførslen.
  • Brug derfor kun tastaturets højdeindstilling som en variationsmulighed
  • Løft fingrene mindst muligt – undgå fx at sidde med fingrene parat til at taste, når du ikke skriver
  • Stræk, bøj og ryst dine hænder og arme ind imellem
  • Brug tastaturets genvejstaster

Hent vejledning

Share This